Zdraví našich zákazníků a zaměstnanců je pro nás priorita

Zdraví našich zákazníků a zaměstnanců je pro nás priorita

Rozhovor s Ladislavem Onderkou z IKEA

Jak ovlivnila opatření proti koronavirové pandemií fungování IKEA, jakým způsobem jsou podporováni zaměstnanci, probíhají nyní výběrová řízení? Na (nejen) to jsme se zeptali Ladislava Onderky z IKEA.

IKEA působí v České republice přes 25 let a svoje obchodní domy má v Praze, Brně a Ostravě. IKEA se intenzivně věnuje společenské a ekologické odpovědnosti a v neposlední řadě si velmi zakládá na vstřícném přístupu ke svým zaměstnancům. Diverzita a inkluze v pracovních týmech je pro IKEA stěžejní téma. Velká pozornost a podpora je směrována také na lidi 50+, je také zlatým signatářem Charty diverzity.

Jak IKEA prožívá tyto dny?

Situace je pro nás náročná a od uzavření obchodních domů IKEA v polovině března se soustředíme na Online prodeje. Ze dne na den jsme zaznamenali nárůst o stovky procent. Zároveň, ale myslíme i na budoucnost a připravujeme naše zaměstnance a obchodní domy na čas, kdy dojde ke znovuotevření. Podobně jako mnoho jednotlivců a společností, i my jsme se v současné mimořádné situaci rozhodli pomoci.  Ve spolupráci s krizovými týmy městských samospráv v Praze, Brně a Ostravě pomáháme reagovat na konkrétní potřeby a poskytujeme potřebné vybavení do nemocnic, zdravotnických a pečovatelských zařízení a mnoha dalším pomáhajícím organizacím, školám a divadlům. Na okamžitou hmotnou pomoc v nouzi jsme v České republice vyčlenili 10 milionů Kč.

Jaké změny pro zaměstnance nastaly spolu se zavedením současných opatření proti pandemii?

Zdraví našich zákazníků a zaměstnanců je pro nás vždy priorita. Proto se zaměstnanci pravidelně komunikujeme. Změnili jsme například způsob plánování směn, v tuto chvíli plánujeme na týdenní bázi a vždy po domluvě s konkrétním zaměstnancem. Pracovníci z různých oddělení podporují online prodej. Řada kolegů, ať z domova nebo v práci, šije roušky pro potřebu firmy, rodin a přátel a zároveň pro naše partnery a lokální komunity se kterými spolupracujeme. Už v první vlně celospolečenské solidarity darovala IKEA tisíce metrů 100% bavlněných látek na šití roušek, mezi jinými Magistrátu hl. m. Prahy, iniciativě Sijemerousky.cz, Národnímu divadlu v Brně, Národnímu divadlu Moravskoslezskému v Ostravě, Klaudiánově nemocnici nebo Psychiatrické nemocnici v Praze-Bohnicích. Obdrželi jsme desítky žádostí o urgentní dodávku 100% bavlněných látek, které jsme obratem vyřizovali tak, abychom je mohli doručit v řádu několika hodin. Pro skupinu našich kolegů 50+ hledáme takové pracovní řešení, které plně vyhovuje jejich možnostem.  

Jakým způsobem jsou zaměstnanci v těchto dnech podporováni?

Jednochudá, srozumitelná a oboustranná komunikace je pro nás zásadní. Připravili jsme například informační brožuru dostupnou pro všechny zaměstnance, která kromě zásadních a důležitých informací, obsahuje i otázky a odpovědi ohledně této krize. Pravidelně podle situace brožuru aktualizujeme. Všechny naše vzdělávací aktivity jsme přesunuli na online komunikační platformy a naši zaměstnanci mají možnost se kdykoliv připojit. Pravidelně probíhají webináře na téma související s COVID-19, které jsou zpřístupněné i pro rodinné příslušníky našich zaměstnanců. V případě konkrétního dotazu a potřeb mohou naši zaměstnanci a rodinní příslušníci kontaktovat Help linku, která je připravena na zvýšený počet dotazů.

Probíhají v současné době stále výběrová řízení a jakým způsobem?

V současné situaci je většina výběrových řízení pozastavena. Některá vyběrová řízení ale probíhají online formou. Využíváme k tomu aplikace Teams, Hirevue a mobilní telefony. Assessment centra,  která jsou u nás součástí výběrového procesu, probíhají také online.

Budou po opadnutí nařízení probíhat další výběrová řízení nebo bude po nějakou dobu, než se situace stabilizuje, nábory nových zaměstnanců pozastaveny?

Vše se bude odvíjet podle aktuální situace, která nastane po znovuotevření našich obchodních domů a následně jejich potřeb. V tuto chvíli nemůžeme říci ani plánovat konkrétní kroky.

Myslíte si, že současná situace bude mít nějaký negativní dopad na zaměstnance (propouštění, snižování mezd apod.)?

Všichni zaměstnanci IKEA jsou pro nás a naše podníkání důležití. Podporujeme je v současném stavu a budeme je podporovat i po otevření obchodních domů IKEA.

Dají se v dnešních dnech najít nějaké podobnosti nebo naopak odlišnosti s nástupem ekonomické krize v roce 2008 ve fungování IKEA? Jaké?

Asi nikdo v tuto chvíli nedokáže říci, jaká bude budoucnost. K dispozici máme informace od kolegů z Asie, kde už je situace odlišná a budeme se snažit využít  jejich zkušenosti po znovuotevření obchodních domů.

Co pozitivního si může IKEA ze současné situace odnést?

Jakakoukoliv změnu a odlišnost vnímáme v IKEA jako výzvu. Není tomu jinak ani v současné situaci a už teď jsme se z ní hodně naučili. Víme, že jsme aktivně začali využívat, již delší dobu připravované, digitální nastroje a řešení. A to jak směrem k zákazníkům, tak i zaměstnancům, včetně našich budoucích zaměstnanců. Prokázala se naše silná firemní kultura a hodnoty a v neposlední řadě nová forma vedení a řízení zaměstnanců.