Zápisky z 1. Age snídaně

Zápisky z 1. Age snídaně

Ochutnejte naše zápisky z Age snídaně.

Na začátku března se uskutečnila první online Age snídaně pořádaná Age Managementemz.s.. Age snídaně přinášejí informace a příklady dobré praxe, vždy jednou měsíčně v 60-ti minutáchZlatá práce zasedla do první divácké řady před monitor a nyní vám ze snídaně přináší zápisky.  

V úvodu snídaně jsme se seznámili s organizací Age Management, z.s., konceptem snídaní a byly nám představeny základní pojmy, které se age managementu bezprostředně týkají, jako pracovní schopnost a dům pracovní schopnosti. 

Následovalo představení projektu Erasmus+ Work Ability Management, který se zaměřuje na řešení problematiky podpory zaměstnávání právě prostřednictvím konceptu pracovní schopnosti. Cílem projektu je propojení odborných pracovišť, sdílení metod, vývoj nových produktů a podpora digitálními technologiemi.  Projekt trvá do roku 2023 a jeho výstupy budou elektronická publikace, metodiky nebo také webová koučovací platforma. 

V závěru nás Age Management seznámil s výsledky průzkumu mezi zaměstnavateli, který byl realizován koncem roku 2020. Co z dotazníku vyplynulo?  

  • 57% dotázaných se nikdy nesetkalo s pojmem pracovní schopnost a 63% neví, na koho se můžou obrátit pro více informací o AM a měření pracovní schopnosti 
  • Dobrá informovanost se prokázala u plánovaných odchodů do důchodu, kdy celých 80% zaměstnavatelů má od svých zaměstnanců informace  
  • Zaměstnavatelé podporují pracovní schopnost zejména flexibilní formou práce, benefity a zajištěním dobré ergonomie na pracovišti 
  • Věkový průměr zaměstnanců je 40 let a 17% společností má více jak polovinu zaměstnanců starších 45 let 

Za měsíc se můžete těšit na další díl, tentokrát více zaměřený na praxi. V mezičase si můžete přečíst naše články ze série Age managementjeho současné trendypříklady dobré praxe nebo rozhovor s Ilonou Štorovou.