Stříbrná ekonomika a U3V

Stříbrná ekonomika a U3V

Co jsou univerzity třetího věku a stříbrná ekonomika a proč se o ni firmy zajímají?

Co je stříbrná ekonomika a proč se o ni firmy zajímají? Co jsou to univerzity třetího věku a jaké vzdělání nabízejí? 

O stříbrné ekonomice se hovoří se spojitosti se stárnutím populace. Očekává se, že v roce 2060 bude jeden ze tří obyvatel Evropy starší 65 let. Tím se budou proměňovat i potřeby obyvatelstva a právě starší věková kategorie bude udávat směr.  

Co si pod stříbrnou ekonomikou představit? Jsou to produkty, služby a další aktivity, které jsou tvořeny tak, aby vyhovovaly lidem starším 50. let. Lidé v tomto věku tak mohou využívat například služeb cestovního ruchu, produkty komunikačních technologií nebo zdravotnictví, které jsou uzpůsobené na míru jejich potřebám a přáním.  

Stříbrná ekonomika – to jsou produkty, služby a další aktivity, které jsou tvořeny podle potřeb lidí starších 50. let.

Dle zjištění (E15.cz) utrácí lidé starší 65 let celosvětově více než aktivní populace. Toho si všímají i firmy a investují do nových produktů pro tuto kategorií spotřebitelů. Autoři článku Důchody – je čeho se obávat? (klidvefinancich.cz, 2020) uvádí, že aktuální celosvětový obrat stříbrné ekonomiky za jeden rok je 7 bilionů dolarů.  

Jaké příležitosti stříbrná ekonomika přináší? Stárnutí populaci povede ke vzniku nových typů pracovních pozic, například těch, které budou souviset s péči o starší obyvatele. Stříbrná ekonomika by také mohla zajistit investice do zvýšení kvality zdravotní péče. 

Jednou z oblastí stříbrné ekonomiky je také vzdělávání. Možností je se zapojit do Univerzity třetího věku neboli zkráceně U3V. Tento koncept celoživotního zaměření se poprvé objevil už v 70. letech minulého století.  

Studovat v rámci U3V je aktuálně přístupné na většině vysokých škol v České republice a také i na některých vyšších odborných školách. Za absolvování těchto kurzů účastníci sice nezískají vysokoškolský diplom, ale rozšíří si znalosti ve svém oboru nebo oblasti, která je zajímá. Neméně důležitý je i sociální faktor, a to seznámení se s dalšími studenty, kterým je téma vybraného kurzu blízké. 

Díky zájmu o kurzy U3V se nabídka každý rok rozšiřuje.

Dle článku na webu Universitas (Universitas, 2019) zájem o Univerzity třetího věku roste. Tím se boří mýtus, že se lidí ve vyšším věku nechtějí nebo neumí učit nové věci. Článek dále uvádí, že mezi nejoblíbenější obory patří psychologie, právo či angličtina. Díky zájmu se nabídka každý rok rozšiřuje.  

Zajímavostí je také tzv. virtuální výuka. To je možnost čistě dálkové výuky pro zájemce, kteří nemají možnost docházet na prezenční výuku, ať už ze zdravotních či geografických důvodů. Překážkou není ani neznalost práce s počítačem. Přednášky jsou předtočené a zájemci si je mají možnost poslechnout společně s ostatními na konzultačních střediscích, která jsou do výuky zapojená (např. knihovny, úřady apod.) 

Od roku 1993 také existuje Asociace univerzit třetího věku, z.s., která je nejen sdružujícím prvek pro instituce poskytující programy U3V, ale stará se také o kontakty s dalšími evropskými organizacemi.  

Zdroje: 

https://www.iberdrola.com/innovation/silver-economy

https://www.klidvefinancich.cz/sporeni/duchody-je-ceho-se-obavat/

http://impact-phs.eu/cz/glossary/stribrna-ekonomika/

https://www.e15.cz/domaci/seniori-stale-vice-utraceji-stribrna-ekonomika-zaujala-velke-hrace-1342515#

https://web.archive.org/web/20140609235154/http://clanky.vzdelani.cz/univerzita-tretiho-veku-zustate-na-dosah-novym-informacim-a4864

https://cczv.cuni.cz/CCZV-297.html

https://icv.mendelu.cz/u3vonline

http://www.tretivek.cz/200510/seznam-univerzit-tretiho-veku/

https://www.universitas.cz/tema/2702-zajem-o-univerzity-tretiho-veku-roste-studuje-uz-50-tisic-senioru

http://www.au3v.cz/

Univerzitu třetího věku je možné studovat i na dálku – Magazín – Vysoké školy (vysokeskoly.cz) 

https://www.ageingfit-event.com/what-is-silver-economy/

https://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/stribrna-ekonomika-jak-podporit-potencial-a-zamestnavani-lidi-55/

Studentka Jana Řezáčová: I senioři se mají stále čemu učit – Magazín – Vysoké školy (vysokeskoly.cz)