Stárneme. Poradit si musí stát i trh práce

Stárneme. Poradit si musí stát i trh práce

Článek - demografický vývoj je nezadržitelný a stárnutí populace se promítne i do trhu práce

Stárneme. Předpokládá se, že v roce 2050 bude na Zemi žít 10 miliard lidí, pětina bude starší šedesáti let. Lidé budou více nemocní a často nebudou schopní se sami o sebe postarat. To bude v budoucnu ekonomický i sociální problém.

Stárnutí se samozřejmě nevyhneme a bude ho nutné řešit na globální i lokální úrovni. V roce 2005 v České republice žilo zhruba milion a půl lidí nad 65 let, podle ČSÚ jich v roce 2030 budou dva miliony, 2050 tři miliony. Do patnácti let u nás bude víc důchodců než pracujících. Trh práce by se měl začít připravovat už dnes.

Hranice pro odchod do důchodu je nyní 63 let pro muže, u žen se hranice posouvá dle počtu odchovaných dětí. Předpokládá se, že tato hranice se u obou pohlaví posune časem nahoru, v kategorii nad 60 let tak bude mnoho lidí ještě produktivních. V roce 2018 byl český důchodový systém v přebytku. Vzhledem k výše napsanému se jedná o stav do budoucna neudržitelný. Jednoduše řečeno můžeme se dostat do momentu, kdy na důchody zkrátka nebude. Je tedy třeba důchodová reforma, která najde nové zdroje financí do důchodového systému. Mluví se hlavně o přímých a nepřímých daních, či financování ze zdanění firem.

Zaměstnavatelé budou muset zlepšit podmínky na pracovišti tak, aby pracovníci neměli tendenci a ani nemuseli pracovní závazek ukončit dříve

Změny bude muset podstoupit také trh práce. Zaměstnanci i zaměstnavatelé si budou muset osvojit nové pracovní návyky. Zaměstnanci se budou muset nutně udržovat v aktivním pracovním stavu tj. sebevzdělávat se, přijímat nové pracovní trendy a změny. (Ostatně již dnes je toto potřeba. A je to problém.)

Zaměstnavatelé budou muset zlepšit podmínky na pracovišti tak, aby pracovníci neměli tendenci a ani nemuseli pracovní závazek ukončit dříve, ba naopak aby měli motivaci i po hranici odchodu do důchodu zůstávat na pracovní pozici. Pokud to bude možné, budou muset být ochotni přesunout zaměstnance na pozici, kde nehraje roli fyzické zdraví či nabídnout úvazek, který pro stárnoucího člověka bude akceptovatelný. Mluví se o takzvaných zdravých pracovních podmínkách.

Seniorům by se také mělo vyplatit pracovat jejich ochota zůstat v pracovním procesu by měla být finančně ohodnocena

Podstatný bude také předpokládaný vznik „služeb zaměstnanosti pro starší pracovníky”, kteří chtějí pracovat i v důchodovém věku. Tyto služby by měly těmto lidem pomoct se znovu začlenit do pracovního procesu, podporovat je, radit jim. Seniorům by se také mělo vyplatit pracovat jejich ochota zůstat v pracovním procesu by měla být finančně ohodnocena. Důvodem pro odchod do důchodu bývá i nemožnost uzpůsobení pracovního zaměření a obsahu práce zdravotním (psychickým i fyzickým) podmínkám. I to by se v budoucnu mělo změnit. 

Projekt Zlatá práce chce v budoucnu komunikovat možný vývoj ve stárnutí populace a též návrhy a strategie k řešení vzniklého problému.