Spolupráce s námi

Projekt Zlatá práce

Zlatá práce je projekt Nadace Krása pomoci pro podporu zaměstnávání lidí 50+, propojující uchazeče a firmy. Zájemcům o práci je poskytováno bezplatné poradenství při sepsání životopisu a přípravě na pohovor, k dispozici mají i e-learningová videa na toto téma. Nadace navazuje spolupráce s firmami, které hledají nové zaměstnance a podporují diverzitu ve svých pracovních týmech. Projekt se věnuje tématu proměny pracovního trhu v souvislosti se stárnutím populace. Podrobnosti o spolupráci se můžete dozvědět z našeho onepageru.

MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI? ZANECHTE NÁM VÁŠ E-MAIL.

  Aktivity projektu Zlatá práce přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) č. 8 a 10.

  8 Důstojná práce a ekonomický růst – především v oblasti napomáhání k plné a produktivní zaměstnanosti a zajištění důstojné práce pro všechny ženy a muže, včetně mladých lidí a osob se zdravotním postižením, a zajištění stejné odměny za rovnocennou práci.

  10 Méně nerovností – zejména v oblasti posilování a podpory sociálního a ekonomického začleňování všech bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní postižení, rasu, etnický původ, náboženské vyznání a ekonomické či jiné postavení a zajištění rovné příležitosti a snížení nerovnosti.

  Kulatý stůl na téma Důchod: Konec nebo příležitost?

  17.9.2020 se uskutečnil v prostorách Akademie věd kulatý stůl, který pořádala Nadace Krása pomoci ve spolupráci s IDEA CERGE-EI. Navazoval na studii Odchody do důchodu a diskutovali jsme o možnostech, jak firmy a starší pracovníky motivovat k tomu, aby na trhu práce setrvali co nejdéle. V roli řečníků se představil Filip Pertold z IDEA, za Nadaci Krása pomoci Soňa Morawitzová, Eva Hejlová z People Management Fora, Ladislav Onderka z IKEA a Ilona Štorová z Age management. Zde si můžete přečíst studii a tiskovou zprávu

  Zlatá práce na návštěvě v IKEA

  Péče o lidi, diverzita i inkluze jsou principy, které tvoří nedílnou část vize a hodnot IKEA Group, velká pozornost je také věnována podpoře lidí 50+. S IKEA spolupracujeme v našem projektu od počátku, jejich přistup k zaměstnancům je obdivuhodný a právem jsou považováni za jednoho z top zaměstnavatelů. S důvěrou a radostí volné pozice v IKEA nabízíme našim kandidátům. Více o tom, jak přistupují ke svým zaměstnancům 50+ a o tom, jak tvoří plnohodnotnou součást pracovních týmů ve videu.

  Projekt Zlatá práce na Profesia days

  V termínu 24.-25.10.2019 proběhl již 9. ročník festivalu pracovních příležitostí Profesia days, kde se letos v poradenské zóně prezentoval i náš projekt Zlatá práce. Na festivalu jsme poskytovali poradenství osobám 50+, mohli s námi zkonzultovat svůj životopis, poradit se o tom, jak napsat správně motivační dopis, ale měli také příležitost se dozvědět, s jakými firmami v projektu spolupracujeme a jaká je jejich aktuální nabídka volných míst. Účast návštěvníků byla veliká a jsme rádi, že jsme mohli projekt zájemcům blíže představit.

  Projekt Zlatá práce na konferenci Setkání s inspirací Generace 50+

  8.10.2019 jsme se s naším projektem zúčastnili konference pořádané organizací Positive, tentokrát na téma zaměstnávání osob 50+. Se svým příspěvkem na toto téma vystoupily Tomáš Dombrovský, analytik z LMC, Ladislav Onderka, Country recruitment manager IKEA, Radek Hájek, výkonný ředitel HR, ČSOB a v neposlední řadě také naše paní ředitelka Michaela Stachová. Publikum tvořili pracovníci HR z různých firem, tak doufáme, že pro ně byla konference skutečně inspirativní a své pracovními týmy obohatí o zaměstnance 50+.

  Projekt Zlatá práce v Městské knihovně

  Nadace Krása pomoci dostala příležitost prezentovat projekt Zlatá práce v Městské knihovně v Praze. V rámci besedy jsme zájemcům 50+ blíže představili jednotlivé projektové aktivity, včetně prezentace spolupracujících firem. Beseda proběhla 15.9.2019 a tímto děkujeme pracovníkům knihovny za možnost seznámit s naším projektem širší veřejnost.