Spokojení zaměstnanci jsou těmi nejlepšími ambasadory firmy

Spokojení zaměstnanci jsou těmi nejlepšími ambasadory firmy

Rozhovor na téma brand s Ladislavem Onderkou 2.část

Druhá část rozhovoru s Ladislavem Onderkou, Selection&Onboarding Leader IKEA (1. část si můžete přečíst zde). Tentokrát na téma employer brandingu, kde se dozvíte, proč je důležité o zaměstnance pečovat a věnovat pozornost jejich potřebám a názorům.

Jak komunikujete se svými zaměstnanci?

Naši zaměstnanci jsou pro nás to nejdůležitější, proto se snažíme o transparentní a srozumitelnou komunikaci tak, jako bychom komunikovali třeba s přáteli.

Máme vlastní sociální síť, kde můžeme sdílet informace, všichni zaměstnanci mají e-mailovou adresu a v neposlední řadě pořád diskutujeme – máme pravidelné meetingy na odděleních, tzv. Fika (švédský název pro přestávku, neformální schůzku) a i tam je prostor pro diskuzi, dále také pravidelné terciální snídaně se zaměstnanci. Oddělení interní komunikace se snaží o to, aby vše fungovalo.

Teď během Covidu se hezky projevilo, jak jsme schopní komunikovat a předávat si informace, šlo to ukázkově.

Naši zaměstnanci jsou pro nás to nejdůležitější

Zapojujete do budování značky i zaměstnance?

Od samého začátku si uvědomujeme, jak důležité je mít ve firmě ty správné lidi. Proto je celý recruitment na základě IKEA hodnot a vybíráme tak ty správné ambasadory značky. Ve stejném směru pak pokračujeme v rozvoji a k vytváření prostředí, které je pro zaměstnance motivující a podporující. Vždy se snažíme vytvářet dlouhodobé vztahy, a to nejen s dodavateli, partnery ale i s našimi zaměstnanci.

Provádí se u vás zaměstnanecké průzkumy a jak často?

Ano. Každý rok provádíme interní průzkum spokojenosti zaměstnanců. Díky němu máme mnoho informací z různých oblastí, na kterých pak společně s našimi zaměstnanci pracujeme a vytváříme ještě lepší pracovní prostředí a firemní kulturu. Naši zaměstnanci jsou pro nás hlavní inspirací pro změny.  Díky výsledkům z průzkumu pak víme, na co se zaměřit, a co naopak funguje dobře.

Průzkum obsahuje různé oblasti jako je employer brand, aktivity, které jsou prioritou, vzdělání a rozvoj, spokojenost s managementem apod. S výsledky potom nepracují jenom vedoucí, ale všichni lidé se podílejí na tvorbě akčního plánu.

Nejvíce si naši zaměstnanci cení firemní kultury a hodnot

Čeho si u vás zaměstnanci nejvíce cení?

Nejvíce si naši zaměstnanci cení firemní kultury a hodnot. Toho, že pracovat u nás, je jako pracovat s přáteli, a to bez rozdílu jestli spolupracují s kolegou, podřízeným nebo nadřízeným.

Používáte rozdílné strategie budování značky pro různé cílové skupiny?

Naše firemní kultura je založena na diverzitě, u nás je každý vítán a má stejné možnosti rozvoje a práce. Zaměřujeme se také na určité skupiny, které jsou na trhu práce často znevýhodněné. My máme pracovní místo i pro ně. Jsou to například rodiče s dětmi, stárnoucí lidé nebo nově i osoby se zdravotním znevýhodněním.

Co je třeba udělat pro to, aby v praxi spolupráce různých lidí včetně těch ze znevýhodněných skupin fungovala?

Snažíme se edukovat vedoucí a recruitery, kteří jsou v první linii a vybírají je. Snažíme se také o to, aby na pozici recruiterů nebyli pouze lidé z jedné věkové kategorie a to tomu dává obrovskou nadhodnotu. Upravujeme textaci inzerátu a také pracujeme s ostatními kolegy, kteří s nimi potom budou v týmu spolupracovat tak, aby vše fungovalo. Máme workshopy zaměřené na nevědomé předsudky a práci s nimi. Je ale potřeba mít zaměstnávání lidí ze znevýhodněných skupin jako prioritu, soustředit se na to a věnovat tomu energie. U nás je to i součástí našeho business plánu, jak je věnovaná pozornost businessu, vždy tam jsou i lidé.

Když jsme zaváděli pracovní místa pro OZP bylo to samozřejmě náročné, bylo třeba uzpůsobit podmínky, připravit na to kolegy, ale říkal jsem si, kdo jiný než my.