Praxe Age managementu

Praxe Age managementu

Podívejte se s námi na příklady dobré praxe

V předchozím článku naší série o age managementu jsme si představili jeho trendy a výzvy. Pojďme se nyní podívat na příklady dobré praxe a na to, jak s ním pracují firmy u nás a v zahraničí.  

Demografické stárnutí by mělo jít ruku v ruce se vstřícným postojem firem ke stárnutí. Age management se nicméně netýká jen starších pracovníků. Dle studie Finského institutu pracovního zdraví, kde také age management vznikl, má rozmanitost pracovních týmů pozitivní dopad na funkčnost organizace a ovlivňuje faktory, jako jsou sociální vztahy, know how a zákaznické služby. Kromě vyšší produktivity a širšího spektra dovedností mohou firmy zavedením age managementu zlepšit dosah svých služeb a employer branding.  

Age management se nicméně netýká jen starších pracovníků.

Jak může vypadat příklad dobré praxe a úspěšně zavedený age management a rozvoj diverzních týmů? Podívejme se na vybrané signatáře Charty diverzity působící v České republice a další evropské firmy.  

Škoda auto 

Česká Škoda auto se v minulosti stala vítězem národní soutěže TOP odpovědná firma, Firma vstřícná seniorům a jejich program Seniority získal v rámci evropského projektu druhou cenu v kategorii “Pracovní místa pro lidi každého věku”. Ve Škoda auto byla v minulosti vytvořena chráněná pracoviště pro lidi se sníženou schopností uplatnění na trhu práce. Mimo jiné také senioři mohou využívat speciálního volna na pobyt v lázních, či mohou požádat o přesun na jinou pozici z důvodu ztráty způsobilosti s garancí zachování dosavadní mzdy. 

Ikea 

Švédská Ikea, známá po celém světě, je zlatým ambasadorem Evropské Charty diverzity. Právě diverzita, inkluze a péče o lidi patří k jejich vizi a hodnotám. Jako jedna z mála firem má na svých kariérních stránkách i speciální sekci pro kandidáty 50+. Mezi jejich benefity patří různá výše pracovních úvazků a flexibilita pracovní doby, díky nimž je práce vhodná pro všechny věkové skupiny.  

Více o spolupráci Zlaté práce s Ikea a o tom, jak přistupují ke svým zaměstnancům 50+, se můžete dozvědět v našem video medailonku

Accenture 

V Accenture věří, že by nikdo neměl být diskriminován, ani na základě věku. V rámci jejich programu diverzity se věnují také managementu a podpoře vedoucích pracovníků při vedení diverzitních týmů.  

Dentons Europe 

Podobné smýšlení a důraz na diverzitu a inkluzi jako v Accenture můžete najít v Dentons. V této právní firmě jsou vítáni zaměstnanci všech věkových kategorií a jsou zde důsledně dodržovány etické standardy firmy.  

Roma Capitale 

Italská Roma Capitale je orgán obce, který spravuje městské území Říma. Před deseti lety bylo v Roma Capitale provedeno měření pracovního stresu a na základě hodnocení se začalo uvažovat o vhodném řešení, jak pomoci pracovníkům. V Roma Capitale se zaměřili na 5 oblastí – vzdělávání, flexibilní pracovní dobu, ochranu zdraví, opatření pro bezproblémový odchod do důchodu a prevenci problémů. A jejich doporučení? Věnovat pozornost změnám, jak těm profesionálním, tak i obecným. 

 
CGM Software Romania 

Rumunská IT společnost s věkovým průměrem zaměstnanců 30 let dokazuje, že se age management netýká pouze seniorů. Společnost vsadila na vzdělávání, flexibilní pracovní dobu a možnost zvolit si svůj rozvrh směn, program teambuildingů, pravidelné zdravotní kontroly a ergonomické prostředí pracoviště. Pro své zaměstnance také zavedli 1 den dovolené za každý odpracovaný rok ve společnosti a důchodové příplatky po 3 letech ve společnosti.  

Zavádění je založeno na mezinárodně uznávaných a ověřených nástrojích.

Chcete, aby vaše firma fungovala na principech age managementu? Budete potřebovat více než papír, tužku a meeting na jedno odpoledne. Zavádění je totiž založeno na mezinárodně uznávaných a ověřených nástrojích. Nevyhnete se vstupnímu age management auditu, měření pracovní schopnosti, měření indexu pracovní pohody, návrhu klíčových aktivit a poté samotné implementaci opatření a kontrolnímu auditu. 

S čím ale může každá firma začít hned bez velkých nákladů? 

  • Začínáme už při náboru. Samozřejmostí by měl být transparentní proces náboru a nediskriminační inzeráty, pohovory, a kritéria výběru. Zkuste se vyhnout “lákadel” typu “práce v mladém kolektivu”.  
  • Důležitou součástí pracovního života je vzdělávání. Všichni zaměstnanci by měli mít stejnou dostupnost vzdělávacích aktivit a zároveň by vzdělávací aktivita měla být přizpůsobena věku a potřebám. Velmi oblíbené jsou například mentoringové programy.  
  • Vytvořte příjemné nediskriminační pracovní prostředí a starejte se o zdraví svých zaměstnanců. Podporujte slaďování pracovního a osobního života například pomocí benefitů či zkrácených úvazků. V rámci podpory zdraví nezapomeňte na ergonomii na pracovišti.  
  • Motivujte své zaměstnance a zjišťujte jejich potřeby.  

Máte s konkrétními opatřeními age managementu nějakou zkušenost z pozice vedoucího, zaměstnance či dokonce kandidáta? Zavedli jste nějaká opatření u vás ve firmě? Co se vám osvědčilo? 

Podělte se s námi, inspirujte ostatní a pomozte nám šířit povědomí o age managementu. Spojit se s námi můžete třeba na LinkedInu nebo zlataprace@krasapomoci.cz . 

Zdroje: 

Different cultures and age groups improve dynamics and skills in work communities – Finnish Institute of Occupational Health 

Signatáři evropské Charty diverzity « Diverzita 

Další ocenění ŠKODA AUTO za program pro seniory 

Age management success stories 

Zavádění age managementu