O nás

PROJEKT ZLATÁ PRÁCE

Zlatá práce navazuje na projekt Stařešina do každé korporace, který Nadace Krása pomoci realizovala v roce 2016. Jeho cílem bylo upozornit na stárnutí populace a jeho dopady pro pracovní trh.

Už teď zaměstnavatelé pociťují nedostatek pracovníků. Zároveň projekt upozorňoval na přínosy diverzity, důležitost zapojení všech věkových skupin a předávání zkušeností z generace na generaci.

V rámci projektu vznikla propagační videa o firmách, kde toto funguje velmi dobře. Zároveň jsme oslovili dalších 200 firem a ptali se je na zkušenosti se zaměstnáváním lidí starších 50 let.

Ze zpětné vazby a z dalšího šetření v rámci projektu nám vzešla jednoznačná zpětná vazba. Firmy opravdu pociťují nedostatek pracovníků a jsou otevřené interním změnám v rámci age managementu. České firmy nám většinou sdělily, že by ocenily inspiraci a informace, co mají konkrétně dělat. Zároveň vítají legislativní změny, které by zaměstnávání lidí v důchodovém věku podpořily, například ve směru k flexibilnějšímu trhu práce.

Od zaměstnanců pak byla nejčastější zpětná vazba taková, že problém uplatnit se na trhu práce mají už lidé 50+, zejména ženy. Proto je chceme podpořit. Mezigenerační učení a výměnu zkušeností považujeme za klíčovou hodnotu na trhu práce.

KDO S PODPORUJE

Česká asociace age managementu je zastřešující národní organizace sdružující firmy, instituce, NGO, právnické osoby, fyzické osoby, které působí v oblasti rozvoje a využívání age managementu na úrovni zaměstnanců i organizační/firemní kultury. Nabízí spolupráci na rozvoji a zavádění uceleného systému age managementu pro firmy a organizace.

Byznys pro společnost jako největší aliance firem pro rozvoj a šíření principů odpovědného a udržitelného podnikání v České republice je národní partnerskou organizací CSR Europe. Motivuje a podporuje firmy,  aby do své činnosti zaváděly principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility). Tyto zásady zahrnují etický přístup v řízení firem, diverzitu a inkluzi zaměstnanců, respekt k potřebám společnosti, zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí.

People Management Forum je profesní nezisková organizace, která už 27 let sdružuje HR profesionály, zástupce managementu a odborníky v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů a pořádá pro ně  odborné a vzdělávací akce, konference a vydává časopis HR forum. Spolupracuje s více než 200 členskými organizacemi a odbornou veřejností. Sdružuje odborníky a zvyšuje povědomí české veřejnosti o procesním řízení podniků v personální oblasti.

Genixa je nezisková organizace podporující lidi, kteří v rámci své aktuální či dlouhodobé životní situace spadají do některé ze skupin ohrožených na trhu práce, při hledání nového pracovního uplatnění. Díky svému přímému napojení na svět byznysu má přehled o aktuálním dění na trhu práce, zaměstnanosti a nejnovějších trendech v náboru. Do projektu jsou zapojení specialisté na personalistiku s dlouholetými zkušenostmi, kteří jsou v denním kontaktu se zaměstnavateli a pomáhají uchazečům skrze bezplatné kurzy a individuální konzultace.

Age Management z.s. je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2013 a věnuje se výhradně problematice age managementu. Cílem organizace je podpora rozvoje konceptu age managementu a pracovní schopnosti výhradně na vědeckých základech a přenos dobré praxe ze zahraničí. Pomáháme organizacím zavádět praktickou formu udržitelné zaměstnatelnosti do firemních procesů s ohledem na věk a specifickou situaci zaměstnanců. Spolupracujeme s významnými odbornými pracovišti v ČR i v EU, které se věnují konceptu pracovní schopnosti a age managementu a realizujeme výzkumné projekty na podporu stárnutí na pracovišti.

Randstad je personálně-poradenská společnost. Věříme, že práce je v životě každého člověka jednou z podmínek spokojenosti. Víme, že každý člověk má jiné potřeby, a tyto potřeby se v různých životních etapách mění a vyvíjí. Naším posláním je propojit dva ideální protějšky, kteří se perfektně doplní – najít talenty pro firmy a firmy pro talenty. Dosadit toho správného člověka na tu správnou pozici je základem veškeré naší činnosti. To je práce, která nás baví a dává nám smysl, protože mění pozitivním směrem životy našich klientů i kandidátů.

KDO STOJÍ ZA TÍMTO PROJEKTEM?

Nadace Krása pomoci funguje již od roku 2008. Vizí nadace jsou senioři, kteří žijí důstojný život v domácím prostředí. Naším cílem také je, aby společnost vnímala seniory s respektem. V rámci projektu Doma bez obav pomáháme seniorům a jejich blízkým v situacích, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu a omezení soběstačnosti staršího člověka.

Poskytujeme komplexní poradenství a dlouhodobou individuální podporu při zajišťování péče v domácím prostředí. Působíme preventivně proti předčasnému umisťování seniorů do institucionální formy péče, podporujeme trend deinstitucionalizace.

Chcete se dovědět o nadaci a její činnosti více? Podívejte se na www.krasapomoci.cz.

Tento projekt podporuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“. Dále projekt podporuje Nadace Vodafone v rámci programu Laboratoř Nadace Vodafone.