Firmy poskytují velkou podporu neziskovým organizacím a sociálním službám

Firmy poskytují velkou podporu neziskovým organizacím a sociálním službám

Rozhovor s Lindou Sokačovou z Byznysu pro společnost

Rozhovor s Lindou Sokačovou z Byznysu pro společnost o tom, jak firmy pomáhají poskytovatelům sociálních služeb, jak podporují pracovníky v pomáhajících profesích a také o tom, jak vypadá spolupráce firem a neziskových organizací.


Linda Sokačová se celý svůj profesní život věnuje sociální problematice, ale také otázkám řízení organizací, projektovému managementu a HR. Působila na MPSV jako ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí, byla členkou týmu Sociologického ústavu AV ČR, v současné době působí jako ředitelka pro udržitelný rozvoj v Byznysu pro společnost. Od roku 2012 rovněž vede neziskovou organizaci Alternativa 50+, která se zaměřuje na věkovou diverzitu, diskriminaci a mezigenerační dialog.

Došlo k nějakým změnám ve fungování Byznysu pro společnost v souvislosti s opatřeními proti koronavirové pandemii? K jakým?

Určitě. Karanténní opatření a obavy z dopadů covid-19 zasáhly téměř všechny naše členské firmy. Bohužel jsme museli jako ostatní rušit naše akce, ale část z nich se nám podařilo převést do online prostoru a určitě tuto formu budeme víc využívat i do budoucna.

Tím nejzásadnějším je ale určitě to, že firmy se v současné době stále ještě zaměřují na řešení koronavirové krize uvnitř svých firem, ale i navenek. I proto jsme upravili i my na čas náš program firemního dobrovolnictví. Spousta jich reagovala neuvěřitelně rychle a  pružně a poskytují velkou podporu neziskovým organizacím a poskytovatelům sociálních služeb. Některé dokonce rychleji než stát. Využívají k tomu náš portál zapojimse.cz, kde se propojují požadavky firem a neziskových organizací. Prioritou byly samozřejmě výzvy domovů pro seniory, jejichž klienti byli a stále jsou jednou z nejohroženějších skupin.

Na jakých projektech/výzvách nyní Byznys pro společnost spolupracuje?

Firmy poskytly velké množství ochranných pomůcek a dezinfekce domovům pro seniory, ale i sociálním službám pro lidi bez domova, což je naprosto skvělé, protože nejde zrovna o populární cílovou skupinu. Za zmínku stojí i aktivity, které podporují personál sociálních služeb či nemocnic. Spojilo se několik firem a dodávají energetické nápoje, kávu a další potraviny. Některé firmy podpořily obědy pro ty, co byli nejvíce zasaženi koronavirem. V Byznysu pro společnost se také snažíme rozvíjet odborné dobrovolnictví. V dětských domovech je poměrně velký zájem o doučování dětí nebo o sociální kontakt s nimi. Několik firem se zapojilo a uvítali bychom, kdyby jich mohlo být víc. Specifickou oblastí je pak nedostatek techniky v některých rodinách pro distanční vzdělávání. Proto jsme se připojili ke sbírce Česko.digital a vyzvali jsme naše členské firmy, aby se do ní zapojily:https://www.ucimeonline.cz/aktivity/Sbirka-pocitace. Tato podpora je klíčová pro vzdělanost českých dětí a mládeže.

Změnil se s ohledem na současnou situaci nějakým způsobem přístup firem ke společensky odpovědným aktivitám (dobrovolnictví, dárcovství apod.)? Jakým?

Určitě. Část z nich je schopná velmi rychle reagovat na požadavky neziskových organizací a neohlíží se tolik na vlastní zájmy či dlouhodobé strategie. Pomoc to navíc není velmi často zanedbatelná. Ráda vidím, že firmy jsou ochotné podporovat i služby, které nepatři v CSR mezi nejvyhledávanější – konkrétně mám na mysli lidi bez domova, kteří jsou v současné době velmi silně ohroženi.

Zároveň mají neziskové organizace menší šanci získat firemní dobrovolníky na běžné dobrovolnické akce. A to nejen kvůli karanténním opatřením, ale i logickým obavám firem o zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Řada neziskových organizací však vyčkává a doufá, že se firemní dobrovolníci vrátí, protože jejich zapojení potřebují. Doufáme, že se to změní s uvolňováním opatřením proti covid-19. Nicméně zároveň víme, že se velmi zpřísní hygienická a bezpečností pravidla.

Jaké jsou nejvýraznější podpůrné projekty dnešních dnů? A které firmy se v nich angažují?

Trochu se vyhýbám tomu, abych jmenovala některé firmy, protože nejde vyjmenovat všechny… A nerada bych někoho opomenula. Možná bych doporučila sledovat náš profil na sociálních sítích.

Co pozitivního může současný stav firmám a společnosti přinášet?

Je vidět, že firmy i neziskovky jsou schopné reagovat pružně a hlavně mají otevřenou mysl. Navzájem se poslouchají a jen tak může být pomoc efektivní. Věřím, že lidé z firem pochopili, jak cenná a potřebná je činnost neziskových organizací a budou se jim věnovat i nadále. Ať už dárcovstvím nebo firemním dobrovolnictvím.  

Byznys pro společnost jako největší aliance firem pro rozvoj a šíření principů odpovědného a udržitelného podnikání v České republice je národní partnerskou organizací CSR Europe. Motivuje a podporuje firmy,  aby do své činnosti zaváděly principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility). Tyto zásady zahrnují etický přístup v řízení firem, diverzitu a inkluzi zaměstnanců, respekt k potřebám společnosti, zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí.