FILTR:

Paní Renata

Paní Renata má dlouholeté zkušenosti v oblasti obchodu jako obchodní referentka a vedoucí obchodního oddělení. Působila ve středně velkých firmách technického zaměření, kde měla na starosti agendu čítající 100 klientů a zodpovídala také za akvizici nových zákazníků. Pro klienty připravovala nabídky, cenovou kalkulaci, zpracovávala objednávky a uzavírala smlouvy. Úzce spolupracovala jak s oddělením výroby a skladu, tak s finanční a mzdovou účtárnou. Vytvářela pravidelné reportingy a výkazy o nákupu a spotřebě materiálu. Paní Renata je energická dáma, která hledá práci v oblasti obchodu, ale nebrání se ani změně oboru.
 • Řidičský průkaz sk. B
 • MS Office – základní znalost
 • Skladový a fakturační program Money 3

 

Město:  Praha
Obory:  Administrativa, Obchod
Spolupráce:  HPP
POŽÁDAT O CV

Paní Renata má dlouholeté zkušenosti v oblasti obchodu jako obchodní referentka a vedoucí obchodního oddělení. Působila ve středně velkých firmách technického zaměření, kde měla na starosti agendu čítající 100 klientů a zodpovídala také za akvizici nových zákazníků. Pro klienty připravovala nabídky, cenovou kalkulaci, zpracovávala objednávky a uzavírala smlouvy. Úzce spolupracovala jak s oddělením výroby a skladu, tak s finanční a mzdovou účtárnou. Vytvářela pravidelné reportingy a výkazy o nákupu a spotřebě materiálu. Paní Renata je energická dáma, která hledá práci v oblasti obchodu, ale nebrání se ani změně oboru.

Paní Lenka

Paní Lenka má dlouholeté a velmi rozmanité zkušenosti na pozici office manažerky v menší účetní firmě, kde po dobu 18ti let zajišťovala administrativní a organizační podporu manažerům a jejich týmům. Náplň práce obsahovala širokou škálu činností od organizace schůzek, přijímání návštěv a přípravy zasedacích místností k jednání (včetně zajištění občerstvení) přeš telefonickou komunikaci s firemními klienty v ČJ a AJ, až po spolupráci s účetním oddělením. Připravovala podklady pro mzdy, pro účetní a auditory, vedla správu stravenek pro zaměstnance a pokladní knihu. Součástí její agendy byly i pochůzky, komunikace s úřady a zajišťování drobných oprav. V současné chvíli hledá práci, kde by mohla svoje bohaté zkušenosti uplatit, ideálně v oblasti administrativy nebo podpory vedení (office manažerka, administrativa v e-shopu, v back office, jako pracovník v hospodářské správě apod.), nebrání se ani práci v terénu.
 • Řidičský průkaz sk. B
 • MS Office (exel, word)
 • Angličtina
Město:  Praha
Obory:  Administrativa, Hospodářská správa
Spolupráce:  HPP, HPP zkrácený úvazek
POŽÁDAT O CV

Paní Lenka má dlouholeté a velmi rozmanité zkušenosti na pozici office manažerky v menší účetní firmě, kde po dobu 18ti let zajišťovala administrativní a organizační podporu manažerům a jejich týmům. Náplň práce obsahovala širokou škálu činností od organizace schůzek, přijímání návštěv a přípravy zasedacích místností k jednání (včetně zajištění občerstvení) přeš telefonickou komunikaci s firemními klienty v ČJ a AJ, až po spolupráci s účetním oddělením. Připravovala podklady pro mzdy, pro účetní a auditory, vedla správu stravenek pro zaměstnance a pokladní knihu. Součástí její agendy byly i pochůzky, komunikace s úřady a zajišťování drobných oprav.

V současné chvíli hledá práci, kde by mohla svoje bohaté zkušenosti uplatit, ideálně v oblasti administrativy nebo podpory vedení (office manažerka, administrativa v e-shopu, v back office, jako pracovník v hospodářské správě apod.), nebrání se ani práci v terénu.

Pan Jaroslav

Pan Jaroslav má více než 40 let praxe v oblasti polygrafie. Vystudoval střední průmyslovou školu grafickou a během své pracovní praxe se v oboru neustále vzdělával. Má zkušenosti s kompletním zpracováním periodických i neperiodických tiskovin, letáků, plakátů a přebalů, včetně zlomu knih a různých tiskovin. Spolupracoval s malými i velkými vydavatelstvími, zkušenosti má také s přímými klientskými zakázkami. Ve své práci vždy dodržoval harmonogram a nemá problém s prací pod tlakem. Nyní hledá práci v oblasti výroby tiskovin v redakci, nakladatelství apod.
 • Grafické programy: Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator, QuarkXPress na PC i MAC.
Město:  Praha
Obory:  Grafika, Polygrafie
Spolupráce:  HPP, IČO
POŽÁDAT O CV

Pan Jaroslav má více než 40 let praxe v oblasti polygrafie. Vystudoval střední průmyslovou školu grafickou a během své pracovní praxe se v oboru neustále vzdělával. Má zkušenosti s kompletním zpracováním periodických i neperiodických tiskovin, letáků, plakátů a přebalů, včetně zlomu knih a různých tiskovin. Spolupracoval s malými i velkými vydavatelstvími, zkušenosti má také s přímými klientskými zakázkami. Ve své práci vždy dodržoval harmonogram a nemá problém s prací pod tlakem. Nyní hledá práci v oblasti výroby tiskovin v redakci, nakladatelství apod.

Paní Lenka

Paní Lenka má dlouholeté manažerské zkušenosti v oblasti cestovní a lékařské asistence. Přes 10 let působila také jako jednatelka společnosti pro ČR, kdy se za jejího působní firma rozrostla z 20 zaměstnanců na více než 100.  Odpovídala za provoz asistence, přípravu a vyhodnocování kontraktů, součástí její práce byla také tvorba metodik asistenčních postupů, včetně krizových plánů. Aktivně se podílela na mezinárodních projektech a vývoji IT nástrojů a reprezentovala společnost na setkáních jak v ČR, tak v zahraničí. Ve stejné firmě získala zkušenosti také jako manažer vzdělávání, kde měla na starosti implementaci komplexního tréninkového a adaptačního programu v rámci celé společnosti. Do jejích kompetencí patřila jak příprava materiálů, tak vedení kurzů a výuka lekcí. Paní Lenka má reprezentativní vystupování a její komunikační a organizační dovednosti jsou na vysoké úrovni. Hledá práci, kde by mohla aktivně využívat angličtinu, ideálně v oblasti projektového a procesního řízení nebo v oboru firemního vzdělávání.
 • MS Office – pokročilá uživatel
 • Angličtina – C1-C2 (státní jazyková zk.)
 • Ruština – čtení C1, mluvení a psaní A2
 • Polština – čtení C1, mluvení a psaní A1
 • Řečtina – A1
 • Kurzy prezentačních dovedností
 • Kurz projektového menežmentu

 

Město:  Praha
Obory:  Firemní vzdělávání, Klientský servis, Pojišťovnictví, Procesní řízení, Projektové řízení, Zdravotní péče
Spolupráce:  HPP
POŽÁDAT O CV

Paní Lenka má dlouholeté manažerské zkušenosti v oblasti cestovní a lékařské asistence. Přes 10 let působila také jako jednatelka společnosti pro ČR, kdy se za jejího působní firma rozrostla z 20 zaměstnanců na více než 100.  Odpovídala za provoz asistence, přípravu a vyhodnocování kontraktů, součástí její práce byla také tvorba metodik asistenčních postupů, včetně krizových plánů. Aktivně se podílela na mezinárodních projektech a vývoji IT nástrojů a reprezentovala společnost na setkáních jak v ČR, tak v zahraničí. Ve stejné firmě získala zkušenosti také jako manažer vzdělávání, kde měla na starosti implementaci komplexního tréninkového a adaptačního programu v rámci celé společnosti. Do jejích kompetencí patřila jak příprava materiálů, tak vedení kurzů a výuka lekcí. Paní Lenka má reprezentativní vystupování a její komunikační a organizační dovednosti jsou na vysoké úrovni. Hledá práci, kde by mohla aktivně využívat angličtinu, ideálně v oblasti projektového a procesního řízení nebo v oboru firemního vzdělávání.

Pan Vlastimil

Pan Vlastimil má dlouholeté zkušenosti v oboru propagace a marketing, této činnosti se věnoval jak v oblasti státní správy, tak v soukromých institucích. Mnoho let pracoval jako tiskový mluvčí, kde do jeho kompetence spadala prezentace organizace v médiích, vytváření tiskových zpráv a propagačních materiálů, které společnost reprezentovaly na veřejnosti. Při své práci také vytvářel komunikační strategie, organizoval eventy a workshopy, věnoval se péči o klienty a zkušenosti má také v oblasti fundraisingu. Součástí jeho profesní dráhy byla také tvorba knih a to jak obsahová náplň včetně korektury, tak grafické provedení. Řídil také vydávání měsíčního městského zpravodaje, v současné době přispívá svými články do různých časopisů a píše vlastní blog. Pan Vlastimil je aktivní, disponuje velmi dobrými komunikačními dovednostmi a ke své práci přistupuje velmi profesionálně. Hledá práci v oblasti marketingu a propagace zboží nebo služeb, kde by mohl využít svoje odborné a bohaté zkušenosti.
 • Řidičský průkaz sk. B
 • MS Office
 • In Desing – základy
 • Angličtina – komunikativně
Město: 
Obory:  Marketing, Propagace
Spolupráce:  HPP
POŽÁDAT O CV

Pan Vlastimil má dlouholeté zkušenosti v oboru propagace a marketing, této činnosti se věnoval jak v oblasti státní správy, tak v soukromých institucích. Mnoho let pracoval jako tiskový mluvčí, kde do jeho kompetence spadala prezentace organizace v médiích, vytváření tiskových zpráv a propagačních materiálů, které společnost reprezentovaly na veřejnosti. Při své práci také vytvářel komunikační strategie, organizoval eventy a workshopy, věnoval se péči o klienty a zkušenosti má také v oblasti fundraisingu. Součástí jeho profesní dráhy byla také tvorba knih a to jak obsahová náplň včetně korektury, tak grafické provedení. Řídil také vydávání měsíčního městského zpravodaje, v současné době přispívá svými články do různých časopisů a píše vlastní blog. Pan Vlastimil je aktivní, disponuje velmi dobrými komunikačními dovednostmi a ke své práci přistupuje velmi profesionálně. Hledá práci v oblasti marketingu a propagace zboží nebo služeb, kde by mohl využít svoje odborné a bohaté zkušenosti.

Pan Otmar

Pan Otmar získal maturitu v oboru propagační výtvarnictví a více než 20 let se věnuje reklamní grafice. Má zkušenosti s navrhováním logotypů, tiskovin, boardů, webových stránek, reklamních předmětů apod. Věnoval se také firemní propagační činnosti, kde vytvářel inzertní kampaně, navrhoval a podílel se na realizaci firemních tiskovin a poutačů. Další oblastí, ve které má odborné znalosti a dovednosti, je fotoreportážní a produktová fotografie, včetně postprodukce. Vyzkoušel si i činnost produkčního výstav.  Ve své práci byl zvyklý jednat jak s klienty, tak s dodavateli, realizoval kompletní zakázky „Na klíč“, spolupracoval také s reklamními a inzertními médii. Pan Otmar je kreativní, spolehlivý a loajální vůči zaměstnavateli, hledá práci, kde by mohl zúročit svoje pracovní zkušenosti, ale nebrání se ani změně pracovního zaměření v Ostravě a okolí.
 • Řidičský průkaz sk. A, B
 • MS Office
 • Grafické programy Adobe: Illustrator, Photoshop, InDesign
 • Znalost práce v prostředí Mac OsX
Město:  Havířov, Opava, Ostrava
Obory:  Grafika
Spolupráce:  HPP
POŽÁDAT O CV

Pan Otmar získal maturitu v oboru propagační výtvarnictví a více než 20 let se věnuje reklamní grafice. Má zkušenosti s navrhováním logotypů, tiskovin, boardů, webových stránek, reklamních předmětů apod. Věnoval se také firemní propagační činnosti, kde vytvářel inzertní kampaně, navrhoval a podílel se na realizaci firemních tiskovin a poutačů. Další oblastí, ve které má odborné znalosti a dovednosti, je fotoreportážní a produktová fotografie, včetně postprodukce. Vyzkoušel si i činnost produkčního výstav.  Ve své práci byl zvyklý jednat jak s klienty, tak s dodavateli, realizoval kompletní zakázky „Na klíč“, spolupracoval také s reklamními a inzertními médii. Pan Otmar je kreativní, spolehlivý a loajální vůči zaměstnavateli, hledá práci, kde by mohl zúročit svoje pracovní zkušenosti, ale nebrání se ani změně pracovního zaměření v Ostravě a okolí.

Paní Šárka

Paní Šárka vystudovala obor Ruština pro mezikulturní komunikaci na FF UK a obor Mezinárodní obchod na Metropolitní univerzitě. Pracovala na pozici AP accountant pro nadnárodní společnost, kde se věnovala účetnímu outsourcingu. Byla v pravidelném telefonickém i písemném kontaktu s dodavateli z celého světa. Zodpovídala za účtování a správnost faktur včetně EDI a ICC, kontrolovala daňové sazby v rámci EU i mimo EU, zajišťovala také chod hotlinky. Dále se věnovala statistikám, korekcím a překladům, zejména z angličtiny a dánštiny. Zkušenosti získala i v zahraničním obchodě, kde se na pozici obchodní referentky věnovala komunikaci s mezinárodní klientelou, administrativě a logistice. Dlouholetou praxi má také v oblasti překladů - knih a článků, ale také ekonomických a obchodních materiálů z ruštiny a angličtiny do češtiny. Paní Šárka hledá externí spolupráci na DPP v oblasti účetnictví nebo překladů.  
 • MS Office
 • Angličtina
 • Ruština
 • Dánština
 • SAP
 • Kurz účetnictví
Město:  Praha
Obory:  Překladatelství, Účetnictví
Spolupráce:  DPP
POŽÁDAT O CV

Paní Šárka vystudovala obor Ruština pro mezikulturní komunikaci na FF UK a obor Mezinárodní obchod na Metropolitní univerzitě. Pracovala na pozici AP accountant pro nadnárodní společnost, kde se věnovala účetnímu outsourcingu. Byla v pravidelném telefonickém i písemném kontaktu s dodavateli z celého světa. Zodpovídala za účtování a správnost faktur včetně EDI a ICC, kontrolovala daňové sazby v rámci EU i mimo EU, zajišťovala také chod hotlinky. Dále se věnovala statistikám, korekcím a překladům, zejména z angličtiny a dánštiny. Zkušenosti získala i v zahraničním obchodě, kde se na pozici obchodní referentky věnovala komunikaci s mezinárodní klientelou, administrativě a logistice. Dlouholetou praxi má také v oblasti překladů – knih a článků, ale také ekonomických a obchodních materiálů z ruštiny a angličtiny do češtiny. Paní Šárka hledá externí spolupráci na DPP v oblasti účetnictví nebo překladů.

 

Pan Jiří

Pan Jiří má dlouholeté zkušenosti na pozici všeobecného grafika. Věnoval se zejména tiskové grafice, zodpovídal za kompletní zpracování městského periodika, zpracoval materiály pro tisk knihy, navrhoval a vytvářel letáky a loga. Dále se zajímá o letectví, absolvoval pilotní kurz (bez pilotního průkazu vzhledem ke svému handicapu), má zkušenosti a znalosti v oblasti elektroniky, konstrukce letadel a aerodynamiky. Ideální spojení těchto dvou odvětví, kterým se věnuje, vidí v pozici pilot dronu. Pan Jiří trpí percepční nedoslýchavostí, vlastní průkaz OZP, v tichém prostředí je schopen se bez problému domluvit, ale s ohledem na svůj handicap hledá práci, kterou by mohl vykonávat především z domova.
 • Rekvalifikace Pracovník grafického studia (Adobe)
 • Ovládá programy: InDesign, Illustrator, Corel, Lightwave, Cinema 4D, zajímá se o 3D grafiku
 • MS Office
 • Řidičský průkaz sk. B
Město:  Čáslav, Kutná Hora, Praha
Obory:  Grafika, Letectví
Spolupráce:  HPP
POŽÁDAT O CV

Pan Jiří má dlouholeté zkušenosti na pozici všeobecného grafika. Věnoval se zejména tiskové grafice, zodpovídal za kompletní zpracování městského periodika, zpracoval materiály pro tisk knihy, navrhoval a vytvářel letáky a loga. Dále se zajímá o letectví, absolvoval pilotní kurz (bez pilotního průkazu vzhledem ke svému handicapu), má zkušenosti a znalosti v oblasti elektroniky, konstrukce letadel a aerodynamiky. Ideální spojení těchto dvou odvětví, kterým se věnuje, vidí v pozici pilot dronu. Pan Jiří trpí percepční nedoslýchavostí, vlastní průkaz OZP, v tichém prostředí je schopen se bez problému domluvit, ale s ohledem na svůj handicap hledá práci, kterou by mohl vykonávat především z domova.

Paní Lubica

Lubica je velmi zkušená účetní. Má cit pro detail a přesnost. Je pečlivá a spolehlivá, rychle se přizpůsobuje nastalým situacím. Vyznačuje se aktivním přístupem a má chuť učit se nové věci. Zvládá komunikaci v angličtině a na základní úrovni rozumí také německy a rusky. Na počítači je zvyklá běžně používat MS Office a v rámci její hlavní profese také účetní software SAP. Vystudovala na ČVUT Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou - Jaderná chemie. Ráda by získala nabídku práce, kde se naučí novou dovednost a bude moci uplatňovat své silné stránky. Může nastoupit ihned na částečný úvazek.
 • angličtina
 • MS Office
 • SAP
 • certifikát Bilanční účetní
 • certifikát Účetní asistent
Město:  Praha
Obory:  Účetnictví
Spolupráce:  DPČ, DPP, IČO
POŽÁDAT O CV

Lubica je velmi zkušená účetní. Má cit pro detail a přesnost. Je pečlivá a spolehlivá, rychle se přizpůsobuje nastalým situacím. Vyznačuje se aktivním přístupem a má chuť učit se nové věci. Zvládá komunikaci v angličtině a na základní úrovni rozumí také německy a rusky. Na počítači je zvyklá běžně používat MS Office a v rámci její hlavní profese také účetní software SAP. Vystudovala na ČVUT Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou – Jaderná chemie. Ráda by získala nabídku práce, kde se naučí novou dovednost a bude moci uplatňovat své silné stránky.
Může nastoupit ihned na částečný úvazek.