Brand pomáhá firmám vyniknout a získat kvalitní zaměstnance

Brand pomáhá firmám vyniknout a získat kvalitní zaměstnance

Rozhovor na téma firemní brand s Alžbětou Honsovou z Randstad

První ze série příspěvků na téma firemního brandu. Proč je důležitý, na co myslet, když se firma pustí do budování značky a jaké jsou příklady dobré praxe? Na to odpovídala Alžběta Honsová, Marketing & Communication Manager v personální agentuře Randstad.

Co je to firemní brand a proč by ho firmy měly budovat/co jim přináší?

Tady si pomůžu citací Petra Hovorky z Brandbakers, se kterou souzním: „V marketingu se na značky díváme jako na objekty touhy (magnety), které mají stejnou sílu přitahovat (a držet při sobě) zákazníky stejně jako zaměstnance. Značky jsou významným odlišujícím prvkem na přeplněném trhu. Pomáhají firmám vyniknout a lidem dělat smysluplnou práci.“ V detailu je to soubor všech znalostí, informací zkušeností i emocí, které se nám při názvu té které firmy vybaví – a pokud nejsme jejími zaměstnanci, tak si názor tvoříme na základě dojmů a informací z médií a sociálních sítí. Pro firmy to znamená, že každý jejich potenciální zaměstnanec právě tímto způsobem už o nich nějaký obrázek utvořený má (a to i v případě, že o firmě navenek není známo nic – o to vlastně hůř). Chce-li firma získat kvalitní lidi, nechce-li je o přijetí pracovní nabídky přesvědčovat pouze penězi a nechce-li utrácet nesmyslné peníze za inzerci (studie říkají, že firmy, které nemají dobrou či známou značku, utratí za nábor nových zaměstnanců až o 10% víc), je v jejím největším zájmu, aby soustavně budovala svoji zaměstnavatelskou značku. Ideálně tak, aby ten obraz navenek byl také v souladu s tím, co se děje uvnitř – jedině tak si také zajistí, že ji zaměstnanci nebudou rychle opouštět. 

Značky jsou významným odlišujícím prvkem na přeplněném trhu

Na co firmy při budování brandu nesmí zapomenout?

Na konzistentnost, smysl, vytrvalost a na zapojení vlastních zaměstnanců jakožto ambasadorů firmy. 

Lze uvést nějaký dobrý příklad firemního brandu z českého prostředí?

Je jich celá řada – vlastně jakákoli firma, jejíž jméno znáte a u které byste si řekli, že v ní chcete pracovat. Z těch velkých a všeobecně známých třeba IKEA, Seznam.cz, Škoda Auto, Microsoft, Kofola – ostatně Randstad na to má celý žebříček atraktivity postavený na základě průzkumu mezi českou populací: https://www.randstad.cz/employer-brand-research/randstad-award-2020/

Týká se budování firemního brandu všech firem nebo jen velkých korporátů?

Naprosto všech, není to jen o penězích, ale zejména o chuti, o strategii a také velmi často o nutnosti. Pokud chcete dobré a loajální lidi, musíte se starat o to, aby se o vás dozvěděli a aby o vás věděli ty věci, které jsou důležité.

Budování značky není jen o penězích, ale zejména o chuti, o strategii a také velmi často o nutnosti

Jak jde měřit kvalitu firemního brandu?

Kvalitativně i kvantitativně: počtem zaslaných reakcí na pracovní nabídky a úspěšností náborových kampaní obecně (včetně efektivity utracených peněz), počtem aktivních fanoušků na sociálních sítích a mírou interakce, mírou fluktuace nově nabraných lidí, úrovní hodnocení a recenzí ať už na google nebo na protálech, jež se hodnocením zaměstnavatelů přímo zabývají (Atmoskop nebo Glassdoor), je možné si i nechat udělat průzkum známosti zaměstnavatelské značky apod.

Jak by měla postupovat firma, pokud chce začít tvořit firemní brand?

Na první místě je definice toho, jaká je vlastně moje značka jako zaměstnavatele, pak zjištění, co si o mě myslí a jak mě vnímají stávající zaměstnanci a z toho vyplyne strategie, jak chci navenek o firmě mluvit, jakými nástroji, jakými kanály, v jakém čase a s jakým rozpočtem. Příliš se to neliší od klasické marketingové kampaně, která má za účel např. přinést na trh nový produkt nebo zvýšit prodej. A je třeba počítat s tím, že se to nestane přes noc. Jak říká staré známé pořekadlo: „Vybudovat dobrou pověst trvá roky, ale zničit si ji můžete během několika minut.“

Na co by se měla firma zaměřit, pokud chce skrze svůj brand přilákat nové zaměstnance?

Měla by si definovat jak a proč – a rozhodně by ze svých aktivit neměla vynechat své stávající zaměstnance.